Site banner

Thạnh Phú tập trung thực hiện Chương trình OCOP

Đến nay, huyện Thạnh Phú có 4 sản phẩm được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh (01 sản phẩm 3 sao và 03 sản phẩm 4 sao) gồm Ruốc Tuyết Hồng (Công ty trách nhiệm hữu hạn QT Hải Sản Xanh), sản phẩm khô cá đù đỏ một một nắng, khô cá rô phi một nắng và khô cá bông lau một nắng (Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản Phát Huy).

Huyện đã tổ chức thống kê danh sách các mặt hàng có tiềm năng phát triển sản phẩm OCOP như nước màu dừa, bánh dừa, hủ tiếu, lạp xưởng, cốm gạo, bánh mì, dưa muối, mức dừa non, tắc xí muội, cơm cháy ngọt, cơm cháy chà bông, kẹo đậu phộng, tôm càng xanh, bánh tráng rế, xoài tứ quý, nghêu, bánh trung thu, yến xào, ốc mỡ, ốc cà na,...

Công tác tuyên truyền về chương trình OCOP luôn được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức như thông qua hệ thống truyền thanh huyện, xã; sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản,... Qua tuyên truyền, tập huấn, đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về chương trình. Từ đó, các chủ thể đăng ký tham gia chương trình với các sản phẩm đa dạng, có nguồn gốc từ nguyên liệu địa phương, có khả năng tiêu thụ cao, thị trường tiêu thụ chủ yếu trong và ngoài tỉnh.

Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP được huyện chú trọng thực hiện. (Ảnh: Thơm Trần)

Việc xúc tiến thương mại được chú trọng thực hiện, vận động chủ thể tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Song song đó huyện đã chỉ đạo ngành huyện có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hướng dẫn chủ thể rà soát, hoàn thiện hồ sơ đối với sản phẩm OCOP chưa đạt và sản phẩm nâng cấp sao.

Phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch được đánh giá là tiềm năng mới để người dân nâng cao thu nhập, nâng cao giá trị sản phẩm. Đạt tiêu chuẩn OCOP là cơ hội để sản phẩm phát triển thương hiệu, mở rộng quy mô sản xuất, tăng giá trị sản phẩm gắn với phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Hiện nay, huyện có các điểm du lịch, đây cũng chính là cơ hội lớn để sản phẩm OCOP phát triển thương hiệu, trở thành quà tặng cho khách du lịch.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2022, việc triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn huyện còn gặp một số khó khăn trong việc hướng dẫn các chủ thể tham gia thực hiện các tiêu chí, tiến độ thực hiện còn chậm. Một số địa phương chưa thật sự quan tâm, quyết liệt trong thực hiện chương trình nên sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên của huyện còn thấp. Một yếu tố khách quan do điểm xuất phát là sản xuất còn mang tính kinh nghiệm, truyền thống, nhỏ lẽ, trình độ lao động thấp,… nên một số sản phẩm đặc sản của huyện chưa đảm bảo các yêu cầu của tiêu chí. Một số chủ thể doanh nghiệp, hộ kinh doanh thiếu chủ động khi phối hợp với các ngành có liên quan trong xây dựng sản phẩm OCOP.

Sản phẩm từ dừa có nhiều tiềm năng phát triển sản phẩm OCOP. (Ảnh: Thơm Trần)

Những tháng cuối năm, huyện Thạnh Phú tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện trong xây dựng và triển khai công tác kiểm tra, hỗ trợ, hướng dẫn các xã và chủ thể xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP năm 2022. Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm theo đúng mục tiêu đề ra, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã tăng cường công tác chỉ đạo cán bộ, công chức phụ trách thực hiện chương trình, thường xuyên khảo sát những sản phẩm có tiềm năng, hướng dẫn chủ thể xây dựng hồ sơ sản phẩm. Đặc biệt, phấn đấu đến cuối năm 2022 mỗi xã có ít nhất 01 sản phẩm đạt 3 sao.

Thơm Trần

Cùng chuyên mục