Site banner

Tài liệu Hội nghị đào tạo, tập huấn Chương trình OCOP năm 2021 cán bộ phụ trách OCOP Lớp cán bộ cấp huyện, xã

Trích yếu: 
Lớp 1: Hội nghị đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực triển khai, thực hiện Chương trình OCOP đối với cán bộ phụ trách OCOP cấp huyện, xã
Loại văn bản: 
Ngày ban hành: 
Thứ tư, Tháng 11 10, 2021

Cùng chuyên mục