Site banner

Sầu riêng Cô Thinh

Thông tin chi tiết: 

- Quy cách: sầu riêng trái chín

- Hình thức: Bán theo trái cân ký.

- Bao bì: túi để đựng trái. Trên bao bì có logo, địa chỉ liên hệ…

Cơ sở sản xuất: 
Hộ KD trái cây sạch an toàn Cô Thinh
Địa chỉ kinh doanh: 
100E, ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre - Điện thoại, FAX: 039 604 1734 - Email: nguyenthithinh217@gmail.com - Zalo: 039 604 1734 - Facebook: https://www.facebook.com/sauriengcothinh - Website: http://sauriengcothinh.com
Địa điểm: 
Huyện Châu Thành
Đánh giá: 
3

Cùng chuyên mục