Site banner

Giải pháp xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản tiềm năng tỉnh Bến Tre

Chương trình OCOP nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực (trí tuệ sáng tạo, lao động, nguyên liệu, văn hóa...) và gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững. Triển khai Chương trình, đến nay Bến Tre có 131 sản phẩm đạt OCOP từ 3 đến 4 sao, trong đó có 16 sản phẩm đạt tiềm năng 5 được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và trình Trung ương đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Xác định tầm quan trọng của xúc tiến thương mại (XTTM), quảng bá sản phẩm OCOP là một trong những hoạt động hết sức cần thiết nên trong thời gian qua, Bến Tre đã tập trung chỉ đạo triển khai và thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa, nắm bắt nhu cầu thị hiếu khách hàng thông qua việc tổ chức và tham gia các Hội chợ; tổ chức Hội thảo “Giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP và đặc sản Bến Tre”; Xây dựng Video giới thiệu và chương trình quảng bá sản phẩm OCOP & Đặc sản Bến Tre; Hỗ trợ xây dựng chiến lược thương hiệu doanh nghiệp và bộ tiêu chí nhận diện thương hiệu, xúc tiến thương mại phát triển sản phẩm thực phẩm OCOP; Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP & Đặc sản Bến Tre trên các sàn giao dịch Thương mại điện tử; xây dựng Điểm bán sản phẩm OCOP & Đặc sản Bến Tre …qua đó giúp các doanh nghiệp từng bước cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và phát triển đa dạng, dựa trên nền tảng khai thác giá trị tài nguyên bản địa và sự năng động, sáng tạo của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã.

Nhìn chung, hoạt động XTTM để quảng bá sản phẩm OCOP của tỉnh Bến Tre trong thời gian qua được đánh giá là có nhiều chuyển biến tích cực, đã tập trung vào các chương trình có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực cho doanh nghiệp. Hàng năm có trên 100 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh (SX, KD) trên địa bàn tỉnh trực tiếp tham gia các hoạt động XTTM, sử dụng các thông tin thị trường hoặc hưởng lợi từ các hoạt động do Chương trình XTTM của tỉnh đem lại. Nhiều doanh nghiệp đã mở rộng và đa dạng thị trường tiêu thụ. Nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng của tỉnh đã được đưa vào hệ thống siêu thị, phân phối, chợ đầu mối của các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước. 

Hỗ trợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá và kết nối giao thương sản phẩm OCOP tỉnh. (Ảnh: Thanh Nhứt)

Trong thời gian tới, Bến Tre tiếp tục tăng cường vai trò công tác thông tin, tuyên truyền: Tập trung cung cấp các thông tin về dự báo tình hình thị trường, cơ hội kinh doanh, đặc biệt là những rào cản thương mại, cảnh báo thị trường nhằm giúp các doanh nghiệp, cơ sở SX, KD, nông dân, người tiêu dùng hạn chế được rủi ro trong quá trình SX, KD và tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Cung cấp thông tin về tình hình cung - cầu hàng hoá, xu thế tiêu dùng, thực trạng của đối thủ, các tiêu chí đối với sản phẩm đó ở các thị trường khác nhau để doanh nghiệp có thể tiếp cận; Tăng cường cập nhật, trao đổi thông tin, khảo sát thực tế tại cơ sở CN-TTCN để trao đổi, cung cấp và nắm bắt thông tin, những nhu cầu của các cơ sở để lựa chọn, xây dựng kế hoạch hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại phù hợp đối tượng thụ hưởng.

Đồng thời, tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cẩm nang XTTM trên cơ sở xây mới và kết nối, chiết xuất thông tin từ các hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan hiện hành; Xây dựng các báo cáo chuyên đề XTTM đối với từng thị trường, ngành hàng, sản phẩm.

Tập trung giải pháp về nguồn nhân lực và thị trường. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn để trang bị kiến thức về thương mại điện tử, khởi sự doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp, khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Hàng năm tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, các ngành, UBND các cấp với chủ doanh nghiệp, để lắng nghe và giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp tiến hành các hoạt động xúc tiến thương mại để củng cố thị trường trong nước, đồng thời luôn chú trọng hỗ trợ cho các doanh nghiệp tổ đoàn giao thương kết hợp với tổ chức hội nghị giao thương, tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài để tăng cường hiệu quả xúc tiến mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm phù hợp;

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xúc tiến thương mại trên môi trường số, thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường. Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng các nền tảng công nghệ vào quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường. Tiếp tục khai thác các nền tảng số, kết nối trực tuyến với hệ thống xúc tiến thương mại của Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt thông tin thị trường, nhu cầu nhập khẩu của các nước, phát triển hệ thống thông tin hai chiều giữa các doanh nghiệp xuất khẩu với các tổ chức xúc tiến thương mại, nhà phân phối ở nước ngoài. Tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức, trình độ, kiến thức pháp luật, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử; hỗ trợ các sản phẩm đạt sao OCOP lên sàn thương mại điện tử, …

Ngoài ra, các doanh nghiệp phải tích cực, chủ động nhiều hơn nữa trong công tác XTTM, dành ra một khoản kinh phí cho hoạt động XTTM, có bước chuẩn bị chu đáo trước khi tham gia các chương trình XTTM, tận dụng tối đa mọi cơ hội mà cơ quan XTTM nhà nước dành cho các doanh nghiệp. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quản lý, có trình độ tay nghề cao, thông thạo ngoại ngữ có khả năng giao dịch trực tiếp với khách hàng nước ngoài; Cần đầu tư đúng mức công nghệ thông tin vào ứng dụng thương mại điện tử tại doanh nghiệp, đồng thời thực hiện đúng quy định của pháp luật về thương mại điện tử. Chủ động chuyển đổi hình thức bán hàng trực tiếp sang trực tuyến; tham gia các lớp tập huấn, đào tạo về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do các đơn vị có liên quan tổ chức; Ngoài những hỗ trợ của nhà nước, các DN, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ, cần chủ động nghiên cứu thông tin để có sự chuẩn bị tích cực. Việc chuẩn bị nên được tiến hành toàn diện từ nghiên cứu cơ hội, thách thức của thị trường nước ngoài đến các giải pháp như nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm; phát huy lợi thế cạnh tranh, tăng hiệu suất, phát triển thương hiệu.

Thanh Nhứt

Cùng chuyên mục